1997 träffade Lars Mullback och undertecknad. En professor från Australien. Peter Singer. Han tycker föräldrar bör ges möjlighet att döda funktionshinrade spädbarn. Denne professor skulle då hålla tal i Sveriges riksdag. Många tyckte att det var lite…otäckt. Bland...